GRAMOTNOSŤ V STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE

  • preview
Popis prípadovej štúdie

Prevláda tradičný prístup škôl pri vzdelávaní v oblasti zdravia - zameriava sa izolovane na jednotlivé témy ako zdravé stravovanie, fajčenie, alkohol, drogy, sex, fyzická aktivita a i. Chýbajú komplexné programy podpory zdravia na školách, vrátane chýbajúceho monitoringu zdravotného stavu detí a mládeže (posledný prieskum v roku 2011). Naším cieľom je využitím moderných technológií a spoluúčasťou škôl, rodičov, lekárov a samotných detí dosiahnuť zlepšenie zdravia najmladšej generácie.


Cieľové skupiny: študenti, učitelia, rodičia, školy


Kľúčové slová: gamifikácia, wearables, machine learning