SPOLOČENSKÁ UDALOSŤ O BUDÚCNOSTI NEXT30

  • preview
  • preview
Popis prípadovej štúdie

Občianske združenie vytvorilo a zrealizovalo zaujímavý koncept spoločenskej udalosti Next30 spojenej s podporou kreativity a nových nápadov účastníkov a vytvárania nových partnerstiev. Cieľom je spojiť progresívne uvažujúcich ľudí na zaujímavej udalosti plnej zábavy, inšpirácie a diskusií o trendoch vývoja spoločnosti a prezentovať vízie budúcnosti na Next 30 rokov zaujímavých hostí. Hlavnou témou oslavy sú technologické inovácie, ktoré čakajú za rohom na plné nasadenie a poskytnutie prínosov všetkým. Pre podporu predstavivosti a rozjímania hostí je akcia prepletená trendy hudbou, tancom a módnym dizajnom. Zámerom je priviesť na netradičné miesto stretnutia inovatívne podniky, odborníkov z oblasti technológií, dizajnu, špecialistov z verejnej správy a predstaviteľov start-up scény a ukázať im nové inšpirácie a témy na rozvoj a premýšľanie.


Cieľové skupiny: ľudia pracujúci vo verejnej správe, technologických odvetivach a v kreatívnom priemysle, široká verejnosť


Kľúčové slová: budúcnosť, pokrok, zábava, vzdelávanie, networking