Smart spoločnosť

Čítajte ďalej

Sme futuristiq

Sme občianske združenie nadšených profesionálov, ktorí podporujú mestá v ich snahe poskytovať viac za menej a zlepšovať svoje služby v digitálnej dobe.

Čomu sa najradšej venujeme ?

Rozvoju kreativity svojich členov a partnerov a vytváraniu podmienok a príležitostí na zrealizovanie a prezentovanie ich nápadov.
Dáta
sú poklad

Vytvárame koncepty riešení pre inovácie vo verejnom sektore – napríklad ako pomocou inteligentného zberu dát predchádzať chronickým ochoreniam alebo ako hľadať kreatívne riešenia na rôznorodé problémy miest a samosprávy.

Vzdelávanie
a rozvoj osobnosti

Ukazujeme študentom a angažovaným ľuďom spôsoby, ako možno úspešne prostredníctvom technológií a dát inovovať zdravotníctvo, školstvo alebo verejnú správu a zároveň si založiť úspešný start-up alebo neziskovú organizáciu.

Spoločenské akcie
a networking

Vytvorili smne a zrealizovali zaujímavý koncept spoločenskej udalosti Next30 spojenej s podporou kreativity a nových nápadov účastníkov a vytvárania nových partnerstiev.

Stále sa hovorí, že časom sa veci menia, ale v skutočnosti ich musíš zmeniť ty sám.

- Andy Warhol -

Naši ľudia

Naša sieť zaujímavých profesionálov z celého sveta nám umožňuje prichádzať s nápadmi na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré nám alebo vám napadnú.

Spoznajte tím za touto prácou

 
Dagmar Ceľuchová Bošanská
Predseda
Juraj
Bárdy
Člen správnej rady
 

Naši ctení partneri

Naše riešenia

V o.z. futuristiq sa venujeme zaujímavým a inovatívnym prístupom, ako zlepšovať náš každodenný život v komunite a verejnom priestore. Pridajte sa k nám, začnite s nami experimentovať už dnes!!
Vnímavé dátové mesto

Získané dáta sú analyzované a využívané na realizáciu informovaných rozhodnutí, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života občanov a ďalších subjektov.

Náš prístup
 • Riadenie dátových tokov
 • Interaktívne vizualizácie
 • Participatívne územné plánovanie
 • "Living lab"
Lepšia starostlivosť o zdravie

Využitím moderných technológií a spoluúčasťou škôl, rodičov, lekárov a samotných detí sa snažíme zlepšiť zdravie najmladšej generácie.

Náš prístup
 • Lepšia prevencia
 • Zvyšovanie gramotnosti v zdraví
 • Politiky na základe dôkazov
 • Využitie technológií ako "wearables"
Efektívna a zelená doprava

S využitím veľkých dát o doprave a prediktívnych nástrojov bude možné lepšie plánovať rozvoj dopravnej siete a poskytovať nové služby.

Náš prístup
 • Nové dátové biznis modely
 • Prepojené a autonómne vozidlá
 • Infraštruktúra pre elektromobily
 • Inteligentná mestská štvrť

Verejné obstarávania

Zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur financované z fondov EÚ

03. novembra 2019
Poskytovanie vývojárskych služieb pre platformy Školy podporujúce zdravie a Dátové mesto.
Výzva na predloženie ponuky (210 kB)
Príloha číslo 1 k výzve (215 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur financované z fondov EÚ

14. septembra 2018
Poskytovanie služieb v súvislosti s tvorbou stratégie inteligentného mesta a územného plánovania.
Výzva na predloženie ponuky (207 kB)
Príloha číslo 1 k výzve (234 kB)

Nech sa páči, kontaktujte nás.

Pokračovať

Naša práca

Pozrite si naše prípadové štúdie, ktorým sme sa venovali.

Naša galéria

Pozrite si naše aktivity.

Kontaktujte nás

Neváhajte, a oslovte nás, ak sa chcete stať členom.
Back to top